Сайтда техник ишлар олиб борилмоқда
Ishonch telefoni

(71) 244-87-53

Prezident virtual qabulxonasi
Vazirlar mahkamasi huzuridagi
Davlat don Inspeksiyasi

Standartlashtirish bo`yicha me`yoriy hujjatlar

O’zbekiston Respublikasining "Standartlashtirish to‘g‘risida"gi qonuni  
 
 Yuklab olish (81 КВ)
 

O‘zDSt 1.0:1998 ЎзCДТ. Асосий қоидалар

O‘zDSt 1.1:1992 ЎзCДТ.Давлат стандартларини ишлаб чиқиш, келишиш, тасдиқлаш ва давлат руйхатидан ўтказиш тартиби

O‘zDSt 1.4:1998 ЎзCДТ.Стандартлаштириш бўйича норматив ҳужжатлар билан таъминлаш тартиби

O‘zDSt 1.5:1993 ЎзCДТ.Стандартлаштириш бўйича норматив ҳужжатларни текшириш, қайтакўриш, ўзгартириш ва бекор қилиш тартиби

O‘zDSt 1.6:2003 ЎзCДТ.Стандартлаштириш бўйича норматив ҳужжатлар. Тузиш, баёнэтиш, расмийлаштириш, мазмуни ва белгиланишига қўйиладиган умумий талаблар

О‘zDSt 1.7:1998 ЎзCДТ.Давлатлараро, миллий стандартлар ва бошқа давлатларнинг стандартлаштириш бўйича норматив ҳужжатларини қўллаш тартиби

O‘zDSt 1.8:2009ЎзCДТ.Тавсияномалар. Асосий қоидалар

O‘zDSt 1.10:1998 ЎзCДТ.Асосий атамалар ва таърифлар

O‘zDSt 1.14:1999 ЎзCДТ.Стандартлаштириш бўйича норматив ҳужжатларни жорий қилиш тартиби

O‘zDSt 1.15:1999 ЎзCДТ.Маҳсулотнинг стандартлаштириш бўйича норматив ҳужжати даражаси ва турини аниқлаш

O‘zDSt 1.16:1999 ЎзCДТ.Илгарилама стандартларни ишлаб чиқиш, келишолиш, тасдиқлаш ва давлат рўйҳатидан ўтказиш тартиби

O‘zDSt 1.17:1999 ЎзCДТ.Эталон–намуналар техникавий баёнларини ишлаб чиқиш, келишиб олиш, тасдиқлаш ва рўйхатг аолиш тартиби

O‘zDSt 1.19:2000 ЎзCДТ.Мувофиқликни баҳолаш белгилари. Шакли, чизмалари, асосий ўлчамлари

O‘z DSt 1.21:2002 Ўз CДТ. Стандартлаштириш бўйича норматив хужжатларни экспертиза қилиш

O‘zDSt 1.23:2003 ЎзCДТ.Стандартлаштиришхизматларинингходимларинитайёрлашвамалакалариниошириш

O‘zDSt 1.24:2004 ЎзCДТ.Индустриал  комплекс махсулотлари. Мажбурийталаблар. Асосийкоидалар

O‘z DSt 1.25:2004 Ўз CДТ.Стандартлаштириш бўйича ихтиерий норматив ҳужжатлар. Асосий қоидалар

O‘zDSt 1.26:2006 ЎзCДТ.Стандартлаштириш соҳасида экспертларни аттестатлашнинг малакавий критериялари ва процедураси

O‘zDSt 1.27:2007 ЎзCДТ.Стандартлар ва ўлчовлар бирлилигини таъминлаш бўйича давлат текшируви ва назорат ўтказиш йўрикномаси

O‘zDSt 1.28:2013 CТ. Ташкилотнингстандарти. Ишлаб чиқиш, келишиш, тасдиқлаш варўйхатдан ўтказиш тартиби

O‘zDSt ISO/IEC 2:2007 ЎзCДТ. Стандартлаштиришваўзаробоғлиқфаолияттурлари. Умумийлуғат (Guide ISO/IEC 2:2004, IDТ)

O‘zDSt ISO/IEC 21:2001ЎзCДТ.Ҳалқаро ва минтақавий стандартларни Ўзбекистон давлат стандартлари сифатида қабул килиш  (ISO/IEC 21:1999, IDT)

O‘zDSt ISO/IEC 51:2007 ЎзCДТ. Хавфсизлик аспектлари. Уларни стандартларга киритиш бўйича кўлланма(Guide ISO/IEC 51:1999, IDТ)

O‘zDSt ISO 7220:2000 ЎзCДТ. Ахборот ва ҳужжатлар – стандартлар каталогларини тақдим этиш

РДУз 51-010-96 ЎзCДТ.Стандартлаштириш бўйича норматив ҳужжатлардаги маҳсулотга қўйиладиган талабларни белгилаш

O‘zRH 51-012-93 ЎзCДТ. Стандартлаштириш таянч ташкилоти тўғрисидаги намунавий низом

O‘zRH 51-013:1993 ЎзCДТ. Стандартлаштириш бўйича техник қўмита ҳақида умумлашган низоми

O‘zRH 51-023:2004 ЎзCДТ.Стандартлаштириш бўйича норматив хужжатлар давлат фондини жамлаш, сақлаш, хисобга олиш ва юритиш тартиби O‘zRH 51-040-95 ЎзCДТ. Стандартлаштириш бўйича давлат режасини тузиш

O‘z RH 51-041:1995 ЎзCДТ. Йўриқнома. Стандартлаштириш бўйича норматив хужжатларга давлат назорати махсус тартини киритиш қоидаси

РД Уз 51-051-96 ЎзCДТ.Корхоналар (ташкилотлар)даги стандартлаштириш хизмати ҳакида умумлашган низом

O‘zRH 51-077-98 ЎзCДТ.Маҳсулот норматиа ҳужжатларининг илмий-техник даражасини баҳолаш усулияти

РД Уз 51-079-99 ЎзCДТ.Комплекс стандартлаштириш дастурларини ишлаб чиқиш, келишиш ва тасдиқлаш бўйича услубий кўрсатмалар

O‘zRH 51-146:2006 ЎзCДТ. Стандартлаштириш бўйича техник қўмиталар ва таянч ташкилотлар фаолиятини ўрганиш тартиби

O‘zRH 51-166:2008 ЎзCДТ. СМСИТИда ишлаб чиқилаётган ва "Ўзстандарт" агентлигига келишиш ва тасдиқлаш учун тақдим этилаётган стандартлаштириш бўйича асос бўлувчи норматив ҳужжатлар лойиҳаларини кўриб чиқиш тартиби

O‘zT 51-052-96 ЎзCДТ.Стандартлаштириш бўйича норматив хужжатлар талабларини халкаро ва чет эл норматив хужжатларинииг талаблари билан таққослаб таҳлил килиш ва уйғунлаштириш усулияти

O‘zT 51-109:2001 ЎзCДТ.Иқтисодиёт    тармоқларида стандартлаштириш бўйича қонун хужжатларига риоя этилишининг тахлилини ўтказиш тартиби